ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณลักษณะวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ "การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาโรบอท"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณลักษณะวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ 
"การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาโรบอท"
ณ ห้อง 208 อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • การเข้าชม
 • วันนี้
  28
  เมื่อวานนี้
  17
  เดือนนี้
  111
  เดือนที่ผ่านมา
  682
  ปีนี้
  5,985
  ปีที่ผ่านมา
  1,982